<Udskriv ansøgningsskema>


Nørre Søgade 49 – 1370 København K – Tlf: 33132662

 

 

 

Ansøgning om optagelse på Kosmetologskolen

 

Fornavne:

 

Efternavne:

 

Gade:

 

Postnr.:                            By:

 

Telefon:                           Mobil: E-mail:                             Tøj str:

 

  

Søger hermed optagelse på Kosmetologskolen.

 

Marts år:__________   September år:__________

 

CPR nr.:

 

Tidligere skolegang:

 

Tidligere ansættelser:

 

 

Jeg erklærer at have læst og forstået Kosmetologskolens vilkår og betingelser for optagelse på skolen

 

 

 

 

Dato og underskrift

 

 

 

 

Forældre/værges underskrift hvis du er under 18 år.

 

 

 

Ansøgningen skal sendes i udfyldt stand vedlagt kopi af eksamensbeviser samt eventuelle anbefalinger til Kosmetologskolen.