Undervisningsafgift

Udannelsen koster kr. 97.500,00 for skoledelen 

Eleven betaler kr. 97.500,00 for uddannelsen, som betales på flg.vis:

A: Ved indmeldelse betales 1. del af undervisningsafgift kr. 8.000,00
B: Ved opkrævning ca. en måneder før uddannelsens start betales 2. del af undervisningsafgift kr. 28.300,00
C: Hver den 1. i måneden i uddannelses forløbet (12 måneder) kr. 5.100,00

Starter du ikke på uddannelsen, men har indbetalt indmeldelsesafgift, refunderedes kr. 14.800,00 af 2. rate af indmeldelsesafgift uden rentetillæg – men ikke 1. rate af undervisningsafgiften.

Gebyr