Skolförlopppet

Syftet med skolförloppet är att ge eleverna de bästa förutsättningarna inom yrket. Både praktiskt och teoretiskt, för att fungera som de bästa kosmetologerna i branschen.

Meningen med din pratikperiod är att ge dig rutiner och praktisk efarenheter av att arbeta i en klinik/ detaljhandel/distrubutionverksamhet så att du bättre kan uppnå den professionella kosmetologens kompetens. Du ska få förståelse och insikt i hur man driver en klinik. Här ingår hur man hanterar arbetsfördelning, behandlingar, val av klinikens produkter, beställning av produkter, prissättning på behandlingar och produkter och även marknadsföring av tjänster och produkter.

Behandling02 (1)