Teoretiska ämner

Anatomi
Människans uppbyggnad; läran om cellen, skelett, muskler och organ.Fysik
Elementär teori om elektricitet och strömarter samt deras effekt.
Teoretisk apparatlära.Kemi och produktkemi
Inlärning av kemins basala grundregler. Preparatens innehåll och sammansättning
Aktiva ämnens verkan och lagar.

Dermatologi

Basal inlärning om generella hudsjukdommar och allergier.

Näringslära

Förutsättningarna för att bli en lyckosam kosmetolog är att man har god förståelse av
näringens inflytan på ett bra och sunt liv. Du ska kunna vägleda och råda klienten
angående kost och motion. Kostvägledning till olika mål som en klient kan ha..

Rörelselära (del av anatomin)

Kroppens muskler, anatomi och funktioner.

Mikrobiologi

Läran om cellen, allmän teoretisk basal förståelse av vikten kring
hygieniska regler och rutiner.Första Hjälpen kursPlastikkirurgi
Teoretiskt ämne som upplyser om de möjligheter man har i dag när det gäller kosmetiska operationer. Det kan vara korrektioner, förstoring/förminskning av bröst, ansiktslyft och fettsugning.

Business undervisning
Hur man gör för att starta en klinik? Kunskap om administrativa
rutiner och procedurer. Budget och bokföring.
Säljtekniker, marknadsföring; PR, annonser och även professionell etik.

Teori (2)