Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk undervisning – nogenlunde ligeligt fordelt. Formålet med den store teoretiske viden er, at du skal være i stand til selv at vurdere, vælge og udføre de rigtige behandlinger.

Et eksempel kan være: Hvorfor skal netop denne creme bruges til lige præcis den hudtype? Hvis du ikke har kendskab til kemi og produkterne, kan du ikke forstå, hvilke virkestoffer producenten har tilsat produkterne, eller hvordan virkningen er på huden. Du vil derfor heller ikke være i stand til forklare din klient formålet med behandlingen, medmindre du selv forstår sammenhængen mellem fagene kemi, produktlære og hudpleje.

Skolen lægger stor vægt på, at du kan bruge din uddannelse til efterfølgende at få et job. Derfor skal du både i skoleperioden og den efterfølgende praktikperiode lære at omgås klienter og kunder. Du skal med andre ord trænes til at optræde professionelt, hvilket du bl.a. lærer i faget klientbehandlinger.

I hvert fag afholdes terminsprøver. Formålet er, at du hele tiden er klar over, om du er med i faget. Terminsprøverne danner grundlag for årskaraktererne.

Undervisning01