Teoretiske fag

Anatomi
Menneskets opbygning; cellelære, knogler, muskler og organer.

Fysik
Elementærteori om elektricitet og strømarter og deres effekt.
Teoretisk apparatlære.

Kemi og produktlære
Indlæring af kemiens basale grundregler. Præparaters indhold og sammensætning. Aktivstoff ers virkning. Lovgivning.

Dermatologi
Basal indlæring om generelle hudsygdomme og allergier.

Ernæring
Forudsætningen for en succesfuld kosmetolog er en indgående forståelse af ernæringens indflydelse på et godt og vedholdende helbred. Du skal være i stand til at vejlede og rådgive klienter om kost og motion. Kostvejledning med forskelligt formål.

Bevægelseslære (del af anatomi)
Kroppens muskler, anatomi og funktion

Mikrobiologi
Cellelære, generel teoretisk basisforståelse af vigtigheden af hygiejniske forholdsregler og rutiner.

Førstehjælpskursus

Plastikkirurgi
Teoretisk fag, der oplyser om de muligheder, man har i dag med hensyn til kosmetiske operationer, det være sig korrektioner, forstørrelse/formindskelse af barm, ansigtsløft og fedtsugning.

Business studies
Hvordan starter man en klinik? Indføring i administrative rutiner og procedurer.
Budgettering og bogføring. Salgsteknikker, markedsføring; PR,
annoncering m.v., samt professionel etik.

Teori (1)