Utbildningavgift

Utbildningdavgift 97.500:- SEK

Eleven betalar sek. 97.500:- för utbildningen som betalas på följande sätt:

A: Vid anmälan betalas den första delen av avgiften erläggas sek. 8.000,00
B: Vid antagning (ca. två månader för utbildningens start) ska andra delen av avgiften erläggas sek. 28.300,00
C: Den första i varje månad (under utbildningens 12 månader) erlägges sek. 5.100,00

Om du inte påbörjar din utbildning men har erlagt anmälnings och antagningsavgiften återbetalas sek 14.800:- av antagningsdelen (utan räntetillägg). Anmälningsavgiften återbetales ej.

penge