Elever på Kosmetologskolen

Uddannelseafgift

Når du tilmelder dig uddannelsen hos os, og bliver optaget på skolen, skal du betale en undervisningsafgift. Uddannelsen koster kr. 99.500,00 – det er altså betalingen for selve uddannelsen.

Uddannelsen betales på følgende vis:

A: Ved indmeldelse betales 1. del af undervisningsafgiften 10.000 kr

B: Ved opkrævning ca. en måned før uddannelsens start betales 2. del af undervisningsafgiften 35.500 kr

C: Hver den 1. i måneden i skoleforløbet (12 måneder) 4.500 kr

Starter du ikke på uddannelsen, men har indbetalt indmeldelsesafgift, tilbagebetales 15.500,- af de i alt 45.500, – allerede indbetalte  A og B nævnte beløb. Der opnås derved ikke fuld refundering.

De 10.000 kr som man indbetaler ved optagelse på skolen, refunderes ikke.

Uddannelsesstøtte

Uddannelsen på Kosmetologskolen er SU godkendt, som eneste private kosmetolog uddannelse. Der gives supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Der kan i særlige tilfælde bevilges omskoling gennem kommunen eller jobcentre

Hos “Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte”, under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er Kosmetologskolen optegnet, som eneste private kosmetolog uddannnelse der er godkendt til SU.

Så snart du er optaget på kosmetologuddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå på  www.su.dk og derefter klikke på ‘Søg SU i minSU’, hvor du indtaster de fornødne oplysninger.

 

På hjemmesiden for  Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

 

Du får adgang til minSU med NemID.
Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.
Du er forpligtet til selv at holde dig orienteret om reglerne.